English

 

Zakládání společností

 

 

Pomoc a poradenství při založení vlastní firmy, ať fyzické či právnické osoby (společnost s ručením omezením, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, družstvo).

Jsme odborníci na všechny oblasti nezbytné při zakládání podniků, tedy na právní, ekonomické, daňové a další poradenství.

Při zakládání firmy je podmínkou splnit určité náležitosti, které předpokládají přehled a znalost velkého množství příslušných zákonů a dalších předpisů, což vyžaduje značnou dávku trpělivosti a čas.

Založení firmy za asistence odborníků garantuje, že vše probíhá bez zbytečných komplikací. Začínající podnikatel navíc kromě přehledu o právních, ekonomických, daňových a účetních předpisech může získat také základní potřebné údaje o personalistice, marketingu, pojištění a dalších oblastech, kterých se podnikání týká.

Konkrétně je možné nabídnout pomoc při následujících činnostech:

  • výběr předmětu podnikání
  • volba vhodné formy podnikání
  • příprava potřebné dokumentace, smluv a formulářů
  • zpracování podnikatelského záměru
  • získání základních informací o možnostech financování konkrétního podnikatelského záměru
  • možnost získání osvědčení v rekvalifikačním kurzu Základy podnikání v návaznosti na získání finančních prostředků např. z programu START
  • možnost školení v různých oborech

Access makes the difference...

Home

 

  © 2005 Access International s.r.o. All rights reserved.